Välkommen till Atrium

Atrium ideell förening startades 1997 och är ett arbetsintegrerande socialt företag. Vårt syfte är att öka livskvalitén för personer med olika former av psykisk funktionsnedsättning. Det gör vi genom att skapa arbetsträning, arbetstillfällen, rehabilitering och delaktighet. Atrium ska vara en skyddad plats där alla kan känna gemenskap, nyfikenhet och framtidstro.

Atrium sysselsätter cirka 70 personer och har ungefär 25 anställda. De flesta av våra anställda tillhör vår målgrupp. Många har börjat som arbetsdeltagare hos oss och sedan gått vidare till en anställning i någon av våra verksamheter. Det ser vi som mycket positivt och viktigt då våra anställda har erfarenhet och kunnande i sina yrken – och stor insikt i den situation nya arbetsdeltagare befinner sig i.

Vi driver en mängd olika verksamheter där vi utför tjänster och producerar produkter – men i våra verksamheter står alltid deltagande och arbetsdeltagaren i centrum.

Som beställare eller kund hos oss får du tjänster och produkter – men du bidrar också i vårt arbete för att skapa en skyddad plats där alla kan känna sig välkomna och behövda.

IMG_20130719_002926

Atrium Ideell Förening

Atrium är en fristående verksamhet som inte ägs eller styrs av någon offentlig organisation utan av en ideell förening – dess styrelse och medlemmar.

Klicka här för att läsa föreningsstadgarna

Klicka här för att komma till vår Integritetspolicy

Klicka här för smittspårning Atrium COVID 19

Vi har skapat en skyddad växtplats
– ett Atrium –
En plats där man kan växa i lugn och ro
skyddad från vind och kyla.
När förutsättningen är gynnsam öppnas dörren och en utjämning kan ske
mellan ute och inne.
När tiden är mogen kan man pröva
sina vingar och flyga iväg.

Ideell förening enligt Bolagsverket:

En näringsdrivande ideell förening driver någon form av näringsverksamhet. Det kan till exempel vara en idrottsförening som driver en kiosk. En ideell förening behöver inte vara registrerad hos någon myndighet.

  • Ändamålet med föreningen måste vara ideellt, exempelvis religiöst, välgörande, vetenskapligt eller politiskt. Medlemmarna har normalt inget personligt ansvar för föreningens skulder. Föreningen företräds av en styrelse. Styrelse och revisor väljs av föreningsstämman.

En ideell förening är en juridisk person och kan därmed själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. Enligt praxis blir en ideell förening en juridisk person när medlemmarna har beslutat om att bilda föreningen och antagit stadgar. Dessutom ska föreningen ha valt en styrelse som bör bestå av minst tre styrelseledamöter.

Läs mer om ideella föreningar och hur de fungerar.

DSC_0679-1024x681

Atriums styrelse

Ordförande Mats Birgersson

Styrelseledamöter 

Geir Storjord, Erik Karlsson
Alf Karlsson,  Håkan Frizén
Inger Björkman Konneus
Saknas på bild: Olle Ivarsson

Revisorer

Auktoriserad revisor: Robin Furuhammar

Revisorersättare: Eva Gustafsson

Arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som säljer varor och/eller tjänster men verksamheten och målen handlar om att integrera människor som står utanför arbetsmarknaden in i arbetslivet och samhället.

Ett socialt företag är icke vinstdrivande och bygger på delaktighet och medbestämmande. Grundtanken är att skapa arbetsplatser för och med människor med olika arbetshinder – anpassat efter varje individs arbetsförmåga. De sociala företagen breddar således arbetsmarknaden och individerna arbetar 100 procent av sin förmåga.

Företagets eventuella vinst återinvesteras i verksamheten och används exempelvis för att anställa fler, utveckla verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag.

De arbetsintegrerande sociala företagen bidrar till samhällsekonomin och minskar samhällets kostnader genom att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet och minska eller förhindra ohälsa. För de enskilda individerna innebär det även ofta stora sociala vinster.

Sociala arbetsintegrerade företag enligt Tillväxtverket

ASF

Läs mer om sociala arbetsintegrerande företag och om hur de fungerar.

...och se upplysande filmer!

Atrium Ideell Förening

Atriums Kansli
Verkstadsgatan 12
352 46 Växjö

 

kansli@atrium-vaxjo.org

Tel. 0470-711 799

Organisationsnummer: 829502-6390

Swish: 123 259 07 43
Bankgiro 5190-1353