Verksamhetsledare till Atrium

Verksamhetsledare till Atrium

 

Atrium ideell förening i Växjö är ett certifierat arbetsintegrerat socialt företag som har till syfte att integrera människor till arbetsmarknad och samhälle.
Grundtanken med Atrium är att skapa en arbetsplats för och tillsammans med människor med olika arbetsförmåga anpassat efter vars och ens unika resurser.
Detta görs genom att erbjuda arbete, arbetsträning och meningsfull sysselsättning. Verksamheten består idag av flera olika delar.
Våra två hunddagis står för en del. Snickeri och cykel reparationer samt inramning av tavlor är en annan. En bygg-grupp ingår också i verksamheten, likaså en administrativ avdelning.
Möjlighet finns att utveckla verksamheten efter nya deltagares behov.

Då vår verksamhetsledare nu väljer att sluta söker vi en person som är villiga att axla hans arbetsuppgifter.
En person som är intresserad och nyfiken på en varierad verksamhet. Som är en god kommunikatör då verksamheten är utspridd på olika ställen.
Har lätt för kontakt med olika myndigheter och som tar ansvar för marknadsföring, administration och ekonomi.
En som vill göra skillnad för personer som står en bit från ordinarie arbetsmarknad.
En ledare som är lättillgänglig och som tar på sig ledarskapet fullt ut men med tillit till sina medarbetare.

Vi vill se möjligheter för dig som sökande och för oss som organisation därför håller vi öppet avseende formella meriter.

Sysselsättningsgrad 100% Tillträde snarast Individuell lönesättning tillämpas

Välkommen med din ansökan som du skickar till:

kansli@atrium-vaxjo.org

Atriums Kansli
Verkstadsgatan12
352 46 Växjö

Sista ansökningsdag 220430

Har du frågor kontakta:
Ordförande Mats Birgersson 070-6107169
Styrelseledamot Erik Karlsson 073-9687909

Handledare på Snicken, Atrium Ideell Förening

Handledare på Snicken, Atrium Ideell Förening

Atrium ideell förening är ett icke vinstdrivande socialt företag. Bygger på
delaktighet och empowerment med grundtanken att skapa arbetsplatser för och med människor med olika arbetshinder,
anpassat efter varje individs unika arbetsförmåga. Genom kompletterande kompetenser når vi tillsammans trygghet och ro,
såväl som utvecklingsmöjlighet. Atriums syfte är att ta tillvara på resurser hos personer med psykisk funktionsnedsättning
och att tillgodose deras behov. Detta görs genom att erbjuda arbete, arbetsträning och meningsfull sysselsättning.
Målet med Atrium ideell förenings verksamheter är att öka livskvalitén hos personer med psykiska funktionsnedsättningar.

”Snicken” på Verkstadsgatan 12 är vår större produktionsverksamhet och en del av Atrium ideell förening. Här
tillverkar och reparerar vi allt som kunder efterfrågar inom trä, reparerar cyklar, ramar in tavlor, arbetar med
textil mm.

 

Handledare på Snicken, Atrium ideell förening.

–  Svara för verksamhet och drift inom enheten, mellan enheten och föreningens övriga delar
och externa intressenter.

– Övergripande ansvar för arbetsdeltagares rehabilitering/sysselsättning genom aktiva
handlingsplaner/dialog/samverkan. Samordnar övrig personals insatser inom enheten.

– Planera dagen för arbetsdeltagare som av olika psykiska funktionsnedsättningar har olika
behov av anpassning.

– Tillvarata arbetsdeltagares färdigheter och förmågor med en utvecklande inriktning, ge stöd,
uppmuntran och entusiasm.

– Hanterar produktionstekniska-, ekonomiska- och arbetsmiljöfrågor med god sakkunskap.

– Möter kunder, utveckla marknad och avsättning för våra produkter och tjänster.

Egenskaper: Föreningsengagemang. Personlig mognad, styrka, engagemang och intresse i såväl
människors utveckling och välmående som hantverkskunskaper och kundrelationer. Vilja, förmåga
och uthållighet i att skapa resultat jämsides glädje, lugn och trygghet.

Vi vill se till möjligheter, för Dig som sökande och oss som organisation. Därför vill vi helst hålla öppet
kring formella meriter. Kompetenser ur flera områden är värdefullt. Vi ser gärna utbildning och
erfarenhet från områden som berörpersoner med psykisk funktionsnedsättning, habilitering/
rehabilitering med arbetslivsinriktning. Goda kunskaper om material och tillverkningstekniker samt
maskin- och verktygsvana är dock ett måste.

Tjänsten ingår i föreningens ledningsgrupp. Heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde enligt
överenskommelse.
Vi ser gärna sökanden med egen funktionsnedsättning.

Kontakta:
Verksamhetsledare Mats Jönsson, telefon 070- 869 86 36 eller mats.jonsson@atrium-vaxjo.org

Ladda ner jobbannons: Handledare på Snicken, Atrium Ideell Förening

Nytt år och ny medlemsavgift.

Nu är det nytt år och dags att betala in ny medlemsavgift för 2022.
Medlemsavgiften är 50 kr för arbetsdeltagare och anställda.
100 kr för enskilda medlemmar och 300 kr för organisationer.
Betala genom att swisha till 123 259 07 43 eller till
bankgiro 5190-1353.
Ange namn i meddelandefältet.