Ritningar till bygglovshandslingar

Ritningar till bygglovshandslingar

Vi har möjlighet att CAD-rita (dator rita) era skisser till ritningar
till t ex bygglovshandlingar.
Här visas en ritning på en Pergola som skall uppföras vid torpet London (Fidos Dagis)
vid det nya Bostadsområdet Torpaängen vid Teleborg.

Efter vidare forskning behövs det kanske inte bygglov för en Pergola
men för Plank.
Här är en ritning på ett Plank som har legat till underlag för bygglovshandlingar,
också vid Torpet London (Fidos Dagis).

Ledig legokapacitet!

Ledig legokapacitet!

Vi har för närvarande möjlighet att ta in nya uppdrag i våra verksamheter
inom områden som tillverkning, reparation och montering.
Vi verkar inom flertalet olika branscher.
Vi erbjuder tjänster utifrån lång erfarenhet, bred kompetens och
hög kundnöjdhet.
Pröva gärna dina idéer och behov genom att kontakta Verksamhetsledaren
Mats Jönsson, telefon 070-8698636, mail; mats.jonsson@atrium-vaxjo.org

Atrium Ideell Förening är ett arbetsintegrerade socialt företag.
Bygger på delaktighet och empowerment med grundtanken att skapa
arbetsplatser för och med människor med olika arbetsförmåga,
anpassat efter varje individs unika resurser.