Handledare på Snicken, Atrium Ideell Förening

Atrium ideell förening är ett icke vinstdrivande socialt företag. Bygger på
delaktighet och empowerment med grundtanken att skapa arbetsplatser för och med människor med olika arbetshinder,
anpassat efter varje individs unika arbetsförmåga. Genom kompletterande kompetenser når vi tillsammans trygghet och ro,
såväl som utvecklingsmöjlighet. Atriums syfte är att ta tillvara på resurser hos personer med psykisk funktionsnedsättning
och att tillgodose deras behov. Detta görs genom att erbjuda arbete, arbetsträning och meningsfull sysselsättning.
Målet med Atrium ideell förenings verksamheter är att öka livskvalitén hos personer med psykiska funktionsnedsättningar.

”Snicken” på Verkstadsgatan 12 är vår större produktionsverksamhet och en del av Atrium ideell förening. Här
tillverkar och reparerar vi allt som kunder efterfrågar inom trä, reparerar cyklar, ramar in tavlor, arbetar med
textil mm.

 

Handledare på Snicken, Atrium ideell förening.

–  Svara för verksamhet och drift inom enheten, mellan enheten och föreningens övriga delar
och externa intressenter.

– Övergripande ansvar för arbetsdeltagares rehabilitering/sysselsättning genom aktiva
handlingsplaner/dialog/samverkan. Samordnar övrig personals insatser inom enheten.

– Planera dagen för arbetsdeltagare som av olika psykiska funktionsnedsättningar har olika
behov av anpassning.

– Tillvarata arbetsdeltagares färdigheter och förmågor med en utvecklande inriktning, ge stöd,
uppmuntran och entusiasm.

– Hanterar produktionstekniska-, ekonomiska- och arbetsmiljöfrågor med god sakkunskap.

– Möter kunder, utveckla marknad och avsättning för våra produkter och tjänster.

Egenskaper: Föreningsengagemang. Personlig mognad, styrka, engagemang och intresse i såväl
människors utveckling och välmående som hantverkskunskaper och kundrelationer. Vilja, förmåga
och uthållighet i att skapa resultat jämsides glädje, lugn och trygghet.

Vi vill se till möjligheter, för Dig som sökande och oss som organisation. Därför vill vi helst hålla öppet
kring formella meriter. Kompetenser ur flera områden är värdefullt. Vi ser gärna utbildning och
erfarenhet från områden som berörpersoner med psykisk funktionsnedsättning, habilitering/
rehabilitering med arbetslivsinriktning. Goda kunskaper om material och tillverkningstekniker samt
maskin- och verktygsvana är dock ett måste.

Tjänsten ingår i föreningens ledningsgrupp. Heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde enligt
överenskommelse.
Vi ser gärna sökanden med egen funktionsnedsättning.

Kontakta:
Verksamhetsledare Mats Jönsson, telefon 070- 869 86 36 eller mats.jonsson@atrium-vaxjo.org

Ladda ner jobbannons: Handledare på Snicken, Atrium Ideell Förening

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *