Atrium har blivit certifierat

Atrium har blivit certifierat

Som det första sociala företaget i Kronobergs län har vi nu nått en standard som motsvarar
kraven på certifiering enligt SIS-standard. Nu har vi fått bekräftat på att vi är godkända för certifiering
enligt SIS-standard.
Det är Sveriges intresseorganisation för Arbetsintegrerade företag som granskat och godkänt oss.
Att vi är certifierade innebär ett kvitto på att vi har en kvalitetssäkrad struktur för våra medarbetare
och vår försäljning av tjänster och varor.